Rekrutacja Otwarta

Poniżej możesz się zapoznać w punktach o najważniejszych zaletach przynależności do plutonu VETO.


PRZYWILEJE ŻOŁNIERZA V.E.T.O

1. Być aktywnym w grze i na kanałach głosowych Discorda
2. Odwiedzić naszego Discorda (obowiązkowe) https://vetogaming.pl/discord
3. Dobrze się bawić!

• Discord – Przywileje na klanowym komunikatorze głosowym
• Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku
• Dostęp do zamkniętych kanałów discorda
• Nagrody i odznaczenia za aktywność w klanie
• Zdobywanie levela w plutonie (Rangi-Punkty)
• Pierwszeństwo uczestnictwa w naszych eventach i zabawach
Uczestnictwo w turniejach i ligach
• Pierwszeństwo udziału w konkursach
• Głosowanie na nowych członków klanu
• I wiele innych.

 

 1. Mieć ukończone 20 lat
 2. Aktywność w sekcji, wybranej jako główna
 3. Aktywność na Discordzie
 4. Ogólna aktywność w plutonie (MINIMUM 20 GODZIN MIESIĘCZNIE NA KANAŁACH DISCORDA LUB MINIMUM 20 PUNKTÓW VETO)
 5. Wyrobienie miesięcznej aktywności
 6. Obecność na treningach i grach ForFun (Minimum 2 miesięcznie)
 7. Używanie taga lub emblematu plutonowego VETO dla sekcji głównej obowiązkowe
 8. Głosowanie w ważnych ankietach oraz czytanie ważnych ogłoszeń
 9. Netykieta – przestrzeganie dobrych obyczajów i dbanie o dobre imię plutonu.
 10.  **ZAPISY** - Obecność i przestrzeganie wymaganych godzin przy zabawach-treningach i sparingach.

 

 1. Mieć ukończone 23 lata
 2. Aktywność w sekcji, wybranej jako główna
 3. Aktywność na Discordzie
 4. Ogólna aktywność w plutonie (MINIMUM 30 GODZIN MIESIĘCZNIE NA KANAŁACH DISCORDA LUB MINIMUM 30 PUNKTÓW VETO)
 5. Wyrobienie miesięcznej aktywności
 6. Obecność na treningach taktycznych Pro (Minimum 2 miesięcznie)
 7. Używanie taga lub emblematu plutonowego VETO dla sekcji głównej obowiązkowe
 8. Głosowanie w ważnych ankietach oraz czytanie ważnych ogłoszeń
 9. Netykieta – przestrzeganie dobrych obyczajów i dbanie o dobre imię plutonu.
 10.  **ZAPISY** - Obecność i przestrzeganie wymaganych godzin przy zabawach-treningach i sparingach
 11. Słuchanie się Kapitana sekcji oraz dowódcy
 12. Zaangażowanie

-----------------------------------------------------------------------------------

Po zgłoszeniu następuje miesięczny okres próbny podczas którego sprawdzana jest aktywność, umiejętności w grze jak i inne kryteria rekrutacji gracza. Czy formularz został przyjęty, gracz zostanie poinformowany o tym w wiadomości prywatnej na Discordzie

PIERWSZE TRZY TYGODNIE REKRUTACJI

- zapoznanie się z plutonem, aktywność w grze i komunikatorze plutonowym "Discord" - Przyznawany jest status rekruta - Discord obowiązkowy

CZWARTY TYDZIEŃ REKRUTACJI

- następuje głosowanie za lub przeciw przyjęciu nowego gracza do klanu poprzez ankietę na discordzie.
W głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie danej sekcji.
W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący ma Administracja

W czasie trwania rekrutacji, musisz być aktywny w sekcji głównej do której się rekrutujesz.

Wynik głosowania będzie podany w wiadomości prywatnej na Discordzie oraz na czacie publicznym Discorda.

JAKO REKRUT MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁ W::
- Grach ForFun
- Treningach
- Sparingach (w wyjątkowych przypadkach np brak chętnych z sekcji)

SEKCJE VETOGAMING

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY